top of page
  • תמונת הסופר/תYamit Armbrister

עד כמה הארגון שלכם עמיד?

איך תדעו עד כמה הארגון שלכם עמיד בפני שינויים, טלטלות ומשברים?

למה זה חשוב בכלל ואיך מודדים את החוסן הארגוני?


הבנת החוסן על הארגון שלכם היא חיונית מכיוון שהיא מספקת תובנות חשובות לגבי יכולת הארגון לעמוד, להסתגל ולהתאושש משיבושים ואתגרים שונים. הערכת החוסן הארגוני שלכם מסייעת לזהות נקודות תורפה, חוזקות ותחומים לשיפור, ומאפשרת צעדים פרואקטיביים לשיפור היציבות הכוללת. הערכת החוסן בארגון מאפשרת למנהיגים לקבל החלטות מושכלות, להקצות משאבים באופן אסטרטגי וליישם אסטרטגיות לבניית חוסן.

איך אומדים את החוסן הארגוני?

כדאי לשלב בין השיטות השונות כדי לאמוד את החוסן הארגוני

1. סקרים וראיונות עם עובדים יכולים לספק תובנות איכותיות לגבי התרבות הארגונית וגורמי החוסן שלה.

2. ביצוע הערכת סיכונים מקיפה מסייע לזהות איומים פוטנציאליים.

3. תכנון תרחישים כולל סימולציה של מצבי משבר שונים כדי להעריך את יכולות המוכנות והתגובה של הארגון.

4. ניתוח תגובות היסטוריות לאתגרים ולשיבושים מן העבר יכול להציע לקחים רבי ערך לתכנון חוסן עתידי.

5. ניטור קבוע של מדדי ביצוע מרכזיים הקשורים להסתגלות, חדשנות והתאוששות יכולים גם לשמש גם כמדדים כמותיים לחוסן ארגוני.

סקר עובדים הוא כלי ארגוני מאבחן ויעיל מאוד בתפיסת פערי חוסן חשובים בין העובדים לבין הארגון. זיהוי וניתוח הפערים יכול לספק תובנות חשובות, לאמוד את החוסן הארגוני דרך המשאב החשוב ביותר בארגון.


מה כדאי למדוד בסקר חוסן ארגוני?

את האמונות הקוגניטיביות בארגון המתייחסות להלך הרוח הקולקטיבי, לתרבות הארגונית ולערכים המעצבים את האופן שבו אנשים בארגון תופסים ומפרשים מידע, מקבלים החלטות וניגשים לאתגרים. אמונות אלו יוצרות את התשתית הקוגניטיבית המשפיעה על התרבות וההתנהגות הארגונית ואלה במידה רבה ממלאות תפקיד מכריע בהקשר של חוסן ארגוני מאחר והן קובעות כיצד עובדים ומנהיגים מגיבים להפרעות, אי ודאויות ושינויים.

ארגון עמיד מטפח מערכת אמונות קוגניטיביות חיוביות המעודדת הסתגלות, למידה וחדשנות. כאשר אנשים חולקים הבנה משותפת ומאמצים דפוס חשיבה מוכוון צמיחה, הם מצוידים טוב יותר לנווט במצבים מורכבים, ללמוד ממכשולים ולהתמודד באופן יזום עם אתגרים מתעוררים.

היערכות קוגניטיבית של הארגון משפרת את יכולתו של הארגון להתאושש ממצוקות, לנצל הזדמנויות ולשמור על קיימות ארוכת טווח. בעיקרו של דבר, אמונות קוגניטיביות משמשות כבסיס לבניית תרבות ארגונית גמישה שיכולה לעמוד ולשגשג ביעילות בסביבות דינמיות.


R3לזה אני קוראת מודל

חוסן מושרש מציאות = Resilience Rooted in Reality


אז, מה אתם יודעים על החוסן הארגוני שלכם?
bottom of page