top of page
  • תמונת הסופר/תYamit Armbrister

האם יש לנו בחירה חופשית?

אי אפשר להוכיח מדעית בשום צורה שיש לאדם בחירה חופשית. אי אפשר.


אולי הכל גנטי? ואנחנו רק חושבים שבחרנו להיות רופאים , מורים או שוטרים אבל בכלל יגלו יום אחד שגנטית זה כבר היה צרוב בכרומוזומים שלנו? שהתא ידע את זה לפנינו?

אז נכון לעכשיו, אין כרומוזום שנקרא בחירה חופשית. אין תא שאחראי על בחירה חופשית.


אז למה אנחנו כל הזמן אומרים אחד לשני יש לך בחירה חופשית...ומתי אנחנו לרוב משתמשים בזה?


אז רובנו מכירים בזה ומקבלים שיש טוב ורע ואנחנו חופשיים להחליט ביניהם.


בחירה חופשית היא הבסיס שאנחנו תובעים מבני אדם. כשאנחנו אומרים למישהו יש לך בחירה, מה אנחנו מבקשים ממנו בעצם?

אנחנו מצפים שאנשים יבחרו מוסרית בטוב ולא ברע.


למשל, אחד ההבדלים המרכזיים בין בני אדם לבעלי חיים זה שאנחנו אמורים להסיק מסקנות מניסיונות העבר ברמה אינטליגנטית גבוהה, גם מסקנות מנסיון של אחרים, ומתוך זה יש לנו תקווה שהעתיד יהיה יותר טוב כי למדנו משהו.

זה שאנחנו לומדים מהעבר, גם אם זה רק בדמיון, גם אם התוצאה בעבר לא היתה טובה, ום אם עכשיו פחות טוב לנו, אומר שאנחנו יכולים על סמך זה לקוות שהעתיד יראה אחרת, להחליט מה לעשות אחרת. בעתיד.


בחירה חופשית זו קבלת החלטה בהווה לגבי העתיד, לפעמים בניגוד לנתונים בהווה.


אז אם הנתונים כרגע מראים לא טוב איך אני מקבלת החלטה אופטימית לעתיד?

כי מנסיון העבר אני כבר יודעת שאני צריכה להיות או יותר סבלנית, ששינויים לוקחים זמן, שדברים משתפרים עם הזמן ועוד ועוד...וזה מאפשר תקווה שהמצב הנוכחי ישתפר. ישתנה.


היכולת הזו לחבר את העבר והעתיד בהווה, מקנה לנו, לבני אדם, את האפשרות לחשוב ולקבל החלטות שבהווה יכולות להרגיש לא רציונליות. בעלי חיים לא יכולים לעשות את זה.

למשל, לפעמים אנחנו בוחרים מבחירה "חופשית" לסבול בהווה כי אנחנו מעריכים שזו הקרבה ששווה לנו לעשות בשביל העתיד על סמך ניסיון מהעבר שלמדנו או לימדו אותנו.

בעלי חיים חיים רק בהווה. אין להם יכולת לתכנן את העתיד לטווח ארוך והם לא יכולים לסבול עכשיו בשביל לחסוך למשכנתא.


אז אולי אי אפשר להוכיח גנטית בחירה חופשית אבל אנחנו מאמינים שזה קיים, כי אנחנו לא רוצים להאמין אחרת, כי בלי להאמין בזה, שיש לנו בחירה ברמה אינטליגנטית גבוהה לבחור בין טוב ורע, אנחנו כלום ושום דבר. לא שונים מבעלי חיים.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page